Kortnyheter

Krisen stoppar inte Metso

Finländska skogs- och pappersjätten Metso märker inte av krisen. Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 149 miljoner euro för det tredje kvartalet 2011, att jämföra med 104 miljoner för ett år sedan.
– Den globala ekonomiska oron har inte märkts bland våra kunder under tredje kvartalet. Efterfrågan har snarare varit fortsatta positiv bland såväl redan etablerade som kommande marknader, kommenterar koncernchefen Matti Kähkönen.

Nettoresultatet blev 92 miljoner euro (67) medan resultat före skatt landade på 133 miljoner euro (95).
Nettoomsättningen uppgick till 1,5 miljarder euro, en ökning från fjolårets 1,3 miljarder.
För årets första nio månader redovisas en samlad orderingång värd närmare 2 miljarder euro, en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Affärsområdet papper och fiberteknologi redovisar ett rörelseresultat om 30 miljoner euro för tredje kvartalet, mot 22 miljoner för ett år sedan. Områdets nettoförsäljning ökade mellan januari-september med sju procent till 1,4 miljarder.

logo
Redaktionen