Nyhet

Bythjul.com får överblick med kundundersökningar

Kundundersökningar har visat sig vara ett effektivt verktyg för att följa upp och optimera processen för Bythjul och speciellt när det kommer till deras anslutna däckverkstäder. Anslutningen av verkstäder innebär för Bythjul.com ett kluster av nya samarbetspartners och ett mer svåröverblickat erbjudande. Bythjul.com har följaktligen ett behov av att få insyn i processen – både övergripande och djupgående.
I Enalyzers mall för kundundersökningar finns färdiga förslag på frågor. Dessa är utarbetade enligt en teorier och metoder i hur man ska ställa frågor för att få så bra svar som möjligt. Bythjul.com har utgått från Enlyzers mall, för att sedan anpassa frågorna efter sina egna förutsättningar. Detta har gjorts i samarbete med Enalyzer.
Två veckor efter köptillfället på Bythjul.com utgår ett automatiskt genererat mail till Bythjul.com’s kunder. Kundundersökningen undersöker köpupplevelsen – hur kunderna hittade till Bythjul.com, vad som var bra, förslag på förbättringar, upplevelsen jämfört med konkurrenter och så vidare. Undersökningen är anonym och används internt.
Med hjälp av kundundersökningarna har Bythjul.com fått fördjupade insikter i en process som tidigare var svår att överblicka. Vi kan filtrera resultat för att anpassa dem efter behoven hos en viss person eller avdelning.
I framtiden planerar Bythjul.com även att offentliggöra kundernas omdömen om verkstäder på sin webbplats, som en tjänst mot kunder och presumtiva kunder.
– Vi hade jobbat med kundundersökningar tidigare, men när vi insåg vilka möjligheter som fanns med Enalyzer så bytte vi. Tidigare fick vi inte alls samma djup i undersökningarna. Då fick vi snarare en överblick som var svår att göra förbättringar utifrån. Bythjul.com kan idag mäta oerhört mycket med Enalyzer’s enkätverktyg. Och vi kan filtrera information för att koncentrera oss på det som är viktigt. Många i vår organisation har nytta av resultaten – ledningsgrupp, kundtjänst, marknadsavdelningen med flera. Vidare kan vi dra nytta av nöjda kunder och göra dem till ambassadörer. Och vi kan följa upp och konstruktivt förbättra det som kunderna eventuellt är missnöjda med. Vi får det helt enkelt svart på vitt – vad som har varit bra och vad som kan bli bättre, säger Stefan Szczepanski, Bythjul Norden AB.

logo
Redaktionen