Kortnyheter

NCC utvecklar stort däcklager i Göteborgs hamn

NCC Property Development har tecknat hyresavtal med däckleverantören Amring. Etableringen i Göteborgs hamns nya entré omfattar en 26 000 kvadratmeter stor byggnad för ett av Sveriges största däcklager. Amring flyttar in i lokalerna vid årsskiftet 2012/2013.
– Det är glädjande att vi attraherar godsintensiva företag som Amring till vårt markområde i Göteborgs Hamn. Det bidrar till ökade flöden genom hamnen och stärker konkurrenskraften för Göteborgsregionen, säger Manne Aronsson, regionchef NCC Property Development.
NCC:s detaljplanerade område i Göteborgs hamn är på totalt 170 000 kvadratmeter. Amring samlar all sin verksamhet i Göteborgsregionen till hamnområdet och tar ungefär 50 000 kvadratmeter i anspråk. Bygget av den 26 000 kvadratmeter stora lokalen sker i egen regi och omfattar ett däcklager, men även däckverkstad och kontorslokaler.
– Genom att bygga nytt och flytta ihop vår verksamhet erbjuder vi en starkt förbättrad arbetsmiljö till våra medarbetare. De nya lokalerna är anpassade efter ett modernt logistiskt arbetssätt och kommer bidra till att ytterligare reducera våra redan idag korta leveranstider. De förkortade transportvägarna från Göteborgs Hamn dit våra produkter anländer är dessutom fördelaktiga ur ett miljöperspektiv, säger Fredrik Lycke, marknadschef Amring.