Nyhet

Lifetime Warranty för att underlätta för verkstäderna

DuPont Refinish lanserar ett Lifetime Warranty program som kommer att förbättra situationen för verkstäderna. En verkstad som erbjuder Lifetime Warranty är det självklara valet för fordonsägare, fordonsföretag, leasing- och försäkringsbolag; alla vill att reparationerna ska hanteras – och garanteras – till bästa möjliga reparationsstandard.
Lifetime Warranty är en garanti för reparationskvalitet och professionell standard. Garantin gäller för fordonets livslängd och fordonsägarna kan känna sig trygga i vetskapen om att reparationen är av hög kvalitet och hållbar. Garantin backas upp av moderna produkter och lackreparationssystem från DuPont Refinish.
Ulrich Bathke som är Loyalty Manager för DuPont Refinish inom EMEA-länderna säger: ”Vi lanserade Lifetime Warranty eftersom vi har så högt förtroende för våra lackreparationssystem att så länge lackeringen görs på rätt sätt, så kommer reparationen att hålla lika länge som bilen. DuPont Refinish har tagit fram en särskild webbsida där kunderna kan lämna synpunkter. På så sätt har vi gjort det lättare för de verkstäder som utför lackreparationer under Lifetime Warranty programmet.”
Kunden kan snabbt och enkelt lämna kommentarer om alla delar av reparationsprocessen, från mottagandet på verkstaden till själva reparationen, och DuPont Refinish får ett bra indexvärde på nöjda kunder. Utvärderingen är mycket viktig för de verkstäder som får månatliga rapporter där de kan se hur väl de lyckats. Programmet innebär också att klagomål hanteras snabbt och effektivt. Därmed ser man till att kunderna stannar kvar samtidigt som man får bättre överblick över bilparker, leasingavtal och försäkringsnätverk.
Varje reparation har en egen unik reparationskod så att synpunkter från kunder kan kopplas till den aktuella reparationen, och verkstäderna kan göra uppföljningar hos fordonsägarna, något som hjälper till att bygga starka relationer. Koderna visas också på alla fakturor som avser lackreparationen och gör hanteringen av reparationen både smidig och problemfri.
Säljmaterial för Lifetime Warranty finns tillgängligt för verkstäder och inkluderar: skyltmaterial, manual för verkstäderna och säljfolder att ge bilägaren . Verkstäderna kommer också att kunna ge kunden en särskild nyckelring som påminner dem om livstidsgarantin på deras lackreparation.
Mer information om Lifetime Warranty hittar du på www.dupontrefinish.se.

logo
Redaktionen