Kortnyheter

NCC:s förvärv av Destias asfaltverksamhet godkänns

Den finländska marknadsdomstolen godkänner NCC:s förvärv av Destias asfaltrörelse med vissa förbehåll. NCC ska nu analysera förbehållen och avvaktar dessutom konkurrensmyndighetens ställningstagande om eventuell överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen, innan affärsuppgörelsen kan slutföras.
Det var i mars 2011 som NCC tecknade avtal om förvärv av asfalt- och beläggningsverksamheterna i finländska bolaget Destia. Uppgörelsen var därefter föremål för prövning hos finländska konkurrensmyndigheten, som i början av augusti meddelade att de motsatte sig sammanslagningen och begärde prövning i marknadsdomstolen.
Nu har den finländska marknadsdomstolen godkänt förvärvet med vissa förbehåll. Konkurrensverket har en tidsfrist till andra december att överklaga beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen.
– Vi är positiva till marknadsdomstolens beslut och ska analysera förbehållen samt avvakta konkurrensverkets tidsfrist att överklaga till högre instans innan affärsuppgörelsen kan genomföras, säger Göran Landgren, affärsområdeschef NCC Roads.