Nyhet

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

– Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och oro för räntor och huspriser. Så länge folk har jobb och kan hantera räntorna vågar man investera. Nu ser vi däremot flera varsel på arbetsmarknaden och vi kan också notera en viss avmattning i orderingången på nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– BIL Sweden anser att det är väsentligt med långsiktiga spelregler och god framförhållning när det gäller införande av olika typer av styrmedel, till exempel i tjänstebilsbeskattningen. Nya avtal om tjänstebilar tecknas på 36 månader och vi vet ännu inte vilka regler som kommer att gälla om 26 månader, med andra ord från 1 januari 2014. Ett snabbt klargörande från regeringen om vilka tjänstebilsregler som kommer att gälla från 2014 skulle bidra till en stabilare marknad, fortsätter Bertil Moldén.
– Registreringarna av lastbilar fortsätter att öka och nådde den näst högsta nivån någonsin för en oktober-månad. Stora infrastrukturinvesteringar tillsammans med rot och rutavdragen bidrar till den ökade efterfrågan på lastbilar, säger Bertil Moldén.
– Nyregistreringarna av elbilar ligger än så länge på mycket blygsamma nivåer. Endast 8 elbilar registrerades i oktober och 151 stycken hittills i år. Det är positivt för introduktionen av elbilar på marknaden att den sk supermiljöbilspremien kommer att omfatta inte bara privatpersoner utan även företag. För att Sverige inte ska komma på efterkälken jämfört med andra länder när det gäller introduktionen av elbilar skulle det dock behövas ytterligare stimulanser enligt mönster från bland annat Norge med till exempel parkeringsförmåner och befrielse från trängselskatt, säger Bertil Moldén.
– Dieselandelen av nyregistrerade personbilar ligger hittills i år på 61 procent och Sverige har nu en dieselandel som ligger över Europasnittet. Detta är en mycket positiv utveckling ur miljösynpunkt och har bidragit till att koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige har sjunkit i rekordfart, avslutar Bertil Moldén.

Minskning för personbilar och ökning för lastbilar
Under oktober registrerades 25 052 nya personbilar, vilket är en minskning med 5,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober, har registreringarna ökat med 8,4%. Lastbils-registreringarna totalt ökade med 22,6 % under oktober till 4 731. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 24,2 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i oktober med 23,6 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 10,3%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 24,1 % och tunga lastbilar har ökat med 27,1 %.
44,4 procent miljöbilar i oktober
Antalet registreringar av miljöbilar ökade under oktober med 2,7 % och uppgick till 11 135. Andelen miljöbilar i oktober var 44,4 %. Det kan jämföras med en andel på 41,1 % i oktober förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 39,8 %, jämfört med 39,0 % samma period förra året.
62,3 procent dieslar i oktober
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 10,8 % i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 62,3 %. Oktober förra året var dieselandelen 53,6 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 61,1 % jämfört med 49,8 % samma period förra året.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under oktober med 30,7 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 24,2 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 54,8 % i oktober i år jämfört med 41,8 % oktober förra året.

logo
Redaktionen