Kortnyheter

Mats Karlsson ny VD för ExTe

ExTes VD Lennart Wallström blir ansvarig för fabrikens produktion. Han har även varit ExTes produktionschef i tretton år och har kunskaper om ExTes grundläggande värderingar och arbetssätt , vilket är vktiga erfarenheter när de bygger upp produktionen i Malaysia. ExTe räknar med att etableringen i Malaysia ska komma att påverka produktionen i Färila på ett positivt sätt. I Malaysia ska de framför allt jobba med att utrusta ekipage med ExTes produkter.
– Det är en stimulerande utmaning att få bygga något från grunden i en helt ny miljö, säger Lennart Wallström.
Till ny VD i ExTe har utsetts nuvarande marknadschefen Mats Karlsson. Mats, som är civilingenjör, har under många år arbetat med internationella affärer. Erfarenheter som stämmer väl in i på ExTe’s planer för fortsatt expansion på nya marknader.
– Vi har en bra potential för att ta nya marknader. Täta kontakter med åkare och påbyggare ger oss snabbt signaler om vad de olika marknaderna behöver. I kombination med kvalificerad produktutveckling de viktigaste faktorerna för fortsatt framgång, säger Mats Karlsson.
Mats Karlsson tillträder som VD i ExTe den 1 november 2011