Kortnyheter

Ny VD på plats för Alltransport

Henrik Åkerström är ny VD på Alltransport och märkbart nöjd över att vara på plats. Han vill inte sticka under stol med att det även kommer vara förenat med en massa arbete och prövningar.
Alltransport har under flera år profilerat­ sig som ett företag med stort fokus på hållbarhet.
– Den verksamhet som Alltransport bedriver kräver stort ansvarstagande och det är mycket viktigt att vi inte viker­ från vår redan inslagna linje. Vad vi gör påverkar många människor i samhället­ både direkt och indirekt. Därför skall vi ha en tydlig värderingsstyrd verksamhet och visa handlingskraft i frågor kring, miljö, trafiksäkerhet, kvalité och samhällsengagemang, säger Henrik Åkerström. 

Han är inte hemlighetsfull med att det kommer bli förändringar.
– Skall vi kunna utveckla företaget och leverera kundnytta så måste vi anpassa oss efter de krav som kunderna ställer. Då måste vi också tillföra nya kompetenser till Alltransport. Det är en av­görande faktor i utvecklingsarbetet på alla företag, avslutar Henrik Åkerström.