Nyhet

Skärpt miljöbilsdefinition – vad innebär det?

Mattias Goldmann.


Den nuvarande miljöbilsdefinitionen infördes 2006 och ska nu skärpas. Den 1 januari 2013 ändras reglerna, men redan nu har Gröna Bilister fått kännedom om vilka förändringar som är på väg.
EU kräver att alla biltillverkare i genomsnitt ska nå max 130 g CO2/km från år 2012-2015 i en stegvis infasning, med målet 95 g CO2/km för år 2020. Varje tillverkares utsläppsbeting baseras på genomsnittsvikten för de bilar som märket registrerat inom EU. Den svenska miljöbilsdefinitionen följer EU:s, men ligger 20-30 gram under.
– Från 2013 får tunga bilar släppa ut mer än lätta både inom EU och i den svenska miljöbilsdefinitionen. Oavsett bilens tyngd sitter det ungefär 1,6 personer i bilarna, så det finns ingen anledning att premiera tunga fordon. Dessutom blir det väldigt svårt att förklara vad en miljöbil är, om det är olika för olika bilar, säger Mattias Goldmann som granskat förslaget på Gröna Bilister.
I likhet med EU:s krav, ställs inga krav på t.ex. partiklar, kväveoxid eller buller. Inte heller ställs några säkerhetskrav på miljöbilarna, trots att det fanns med i Trafikverkets ursprungliga förslag.
– Att klimatfrågan är akut betyder inte att vi ska ignorera bilens alla andra problem. Förslaget borde ta tag i de hälsopåverkande utsläppen och självklart borde inte miljö och säkerhet ställas mot varandra på det sätt som förslaget gör, säger Mattias.
Miljöbilarna ska omfatta 15-25% av nybilsförsäljningen i Sverige, mot dagens 40%. För att hålla nivån ungefärligen konstant, ska kraven skärpas över tid. Gröna Bilister har kritiserat att dagens definition inte skärpts alls sedan den infördes år 2006, och är i grunden positiva till att skärpningar nu byggs in i systemet, men poängterar att bilindustrin måste få veta när skärpningarna kommer och hur stora de blir, ”det är långt viktigare än att hålla miljöbilsandelen på en specifik procentnivå.”
Regeringen har beslutat att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri till år 2030. Därför är det uppseendeväckande att stimulansen för bilar på gas, el och etanol försämras. ”Initialt” tillåts biobränslebilar släppa ut något mer än fossilbränslebilar, men den faktiska klimatpåverkan bryr man sig inte om och hur länge stimulansen gäller framgår inte. Därmed får industrin åter leva utan tydliga, långsiktiga spelregler.
Hur viktig är då miljöbilsdefinitionen? Den ligger till grund för fordonsskattebefrielsen, som fortsatt gäller fem år från det att miljöbilen först registrerats, den är basen för lokala förmåner som gratis parkering, är vad myndigheter måste köpa och vad väldigt många andra kundgrupper begär när de handlar bil. Kanske blir också definitionens sätt att räkna grunden för den framtida förmånsbeskattningen.
Förslaget har inte kommit ut på remiss än, det kan ske tidigast i början av december. Gröna Bilister förutspår en rejäl drabbning, eftersom så stora intressen står på spel.
– Tillverkare av stora, tunga bilar kommer att slås för de fribrev de fått i förslaget, medan miljöorganisationer poängterar att klimatet inte bryr sig om vad bilen väger, försäkringsbolagen vill ha in säkerhetskrav och kommunerna vill ha in de utsläpp som påverkar en lokala luftkvaliteten.
Gröna Bilster har sju förbättringsförslag:

  • Inga silkeshandskar för tunga bilar – samma utsläppskrav oavsett vikt, eftersom det inte utförs ett större transportarbete i en tung bil än i en lätt
  • Utsläppskrav efter faktisk klimatpåverkan – utgå från varje biodrivmedels well-to-wheel-klimatpåverkan, och inkludera well-to-wheel för de fossila drivmedlen
  • Inför tuffa säkerhetskrav – det duger inte att ställa miljö mot säkerhet
  • Kräv rätt tankning – minst 70 % förnybart i etanol-, gas- och elbilar
  • Inför krav också för lokala miljö- och hälsopåverkande utsläpp – klimat är inte allt
  • Slå fast ett slutdatum för fossilbränslebilarna – från 2015 bör de inte kunna miljöbilsklassas
  • Slå fast skärpningarna nu – 5 g CO2 per år motsvarar EU:s takt 2012-2020

Gröna Bilister skräddarsyr granskningar av hur den kommande definitionen påverkar respektive sektor, kontakta Mattias Goldmann, mattias.goldmann@gronabilister.se, 070-309 00 45.

logo
Redaktionen