Kortnyheter

Lönerna i skogen har tappat stort

Enligt en ny rapport från fackförbundet GS har skogsmaskinförare lägre lön i jämförelse med andra sektorer som konkurrerar om samma arbetskraft, trots ett ökat arbetstempo, fler avancerade arbetsuppgifter och ett ökat ansvar.
1998 låg maskinförarlönerna i genomsnitt 5 procent högre än inom gruvindustrin och väg- och bananläggning. 2010 låg den 12 procent lägre.

Ska skogsindustrin behålla sin starka position krävs att branschen kan dra till sig högkvalificerad arbetskraft, menar GS-facket.
– En ständigt återkommande anledning att man lämnar skogsbranschen är den dåliga lönen, det måste vi nu se till att ändra på. Vi kan inte ha den här utvecklingen längre, det är ohållbart. Givetvis spelar även arbetstider och arbetsledning in, säger ombudsman Jan-Åke Johansson i ett pressmeddelande.

 Här kan du läsa mer om rapporten.

logo
Redaktionen