Nyhet

Varannan bilförare underkänd

Synoptik har i samarbete med Bilprovningen synbesiktat drygt 3.000 bilförare. Resultatet visar att varannan förare kör omkring med fel synhjälpmedel i trafiken. Ungefär hälften skulle behöva glasögon eller byta styrkor i sina befintliga glasögon för att köra säkrare i trafiken.
– En synscreening tar bara fem minuter och kan vara skillnaden mellan liv eller död, säger Roland Olsson, vd, Synoptik Sweden AB. Screeningen ger svar på om föraren har tillräcklig synskärpa.
De flesta tror sig ha tillräckligt bra syn för att köra bil
Undersökningen visar att varannan bilist har felaktig synskärpa, men i en enkät uppgav 84 procent att de hade tillräckligt bra syn för att köra bil – oavsett om de var glasögonbärare eller inte sedan tidigare. Svaret pekar tydligt på hur svårt det är att själv avgöra när det är dags att kontrollera sin syn. Man är inte medveten om den synförändring som oftast kommer smygande. Störst förändring sker i åldrarna 40 – 55.
Av respondenterna tyckte 45 procent att det skulle vara obligatoriskt att kontrollera synen på bilförare vart tredje år. Dock ansåg så många som tre av tio att det räckte vart tionde år.
– Att kontrollera sin syn vartannat år om man är bilförare borde vara lika självklart som att besikta sin bil, sägerMagnus Ehrenstråhle, VD, Bilprovningen.
Resultat från undersökningen

  • 48 procent saknar helt, eller har fel, synhjälpmedel.
  • 84 procent uppgav att de upplevde att de hade tillräckligt bra syn för att köra bil.
  • 45 procent ansåg att bilförare bör kontrollera sin syn vart 3:e år och 29 procent vart 10:e år.
logo
Redaktionen