Kortnyheter

Sveaskog sänker virkespriser i Bergslagen

Dalande efterfrågan på råvara gör att Sveaskog följer efter de andra skogsbolagen och sänker priset på barr- och granmassaved i Bergslagen.
Sänkningen är på cirka 20 kronor per kubikmeter och den träder i kraft i dag, måndag. Även priset på bränsleved justeras nedåt med cirka 20 kronor per kubikmeter.

Från och med den 1 december sänks priset på sågtimmer med 35-40 kronor kubiken.
– Bakgrunden är den stora osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen som gör att köparna av trävaror och papper avvaktar och sänker sina inköpsvolymer, säger Mats Tegmyr, marknadsansvarig på Sveaskog i Bergslagen, i ett pressmeddelande.

I ett historiskt perspektiv är prisnivån dock fortfarande hög, enligt bolaget. För skogsägare som tänker utföra åtgärder i skogen i vinter finns avsättning för både virkes- och biobränslesortimenten.
– Vi ser därför gärna att skogsägare och virkesleverantörer hör av sig till våra virkesköpare för en fortsatt affärsrelation, säger Mats Tegmyr.