Kortnyheter

Vinnare av Trafikverkets arbetsmiljöpris

Sju byggprojekt har utsetts till vinnare av Trafikverkets arbetsmiljöpris 2011. Priset syftar till att uppmärksamma och premiera systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang, för att uppnå en säker arbetsmiljö samt att minska antalet olyckor på arbetsplatserna.
– Slående är att entreprenörerna jobbar allt mer systematiskt med riskhantering och att hänsyn tas till detta i produktionsplaneringen. Detta är bra ur arbetsmiljösynpunkt och är positivt för entreprenörens möjligheter att få en effektiv produktion, säger Gunnar Agering, samordnare för Arbetsmiljöpriset inom Trafikverket.
Tävlingen har sitt ursprung i Vägverket och priset delades tidigare bara ut till vägprojekt. I år deltog för första gången även järnvägsprojekt. Priserna, som delas ut i december, består av ett diplom samt en prissumma på 25 000 kronor att användas till personalfrämjande åtgärder inom entreprenaden. 41 entreprenader hade ansökt om att få priset. Sju av dessa valdes ut av Trafikverket.

Vinnare av Trafikverkets arbetsmiljöpris 2011:
Bangårdsförlängningar i Abisko östra.
Entreprenör: Skanska
Upprustning och kapacitetsförstärkning av järnvägen Ställdalen-Hällefors.
Entreprenör: Skanska
Östra förbifarten Katrineholm.
Entreprenör: Skanska
Norra Länken, NL 52, Trafikplats Värtan.
Entreprenör: Skanska
Ombyggnad av E20 Ingared-Alingsås till motorvägsstandard.
Entreprenör: PEAB
BanaVäg i Väst, entreprenad Marieholm-Olskroken.
Entreprenör: E.Pihl & Sön AS
Projekt Hallandsås.
Entreprenör: Skanska Vinci HB