Kortnyheter

Vectura huvudaktör i mångmiljardsatsning på gruvindustrin

Vectura har fått uppdraget att ta fram en effektiv infrastrukturlösning för att kunna transportera ut järnmalmsprodukter från området kring Kaunisvaara/Pajala.
Gruvföretaget Northland Resources AB har bekräftat stora fynd i Tapuli och Stora Sahavaara. Malmbrytningen beräknas påbörjas under 2013 och nu krävs en effektiv transportlösning för att transportera malmen.
Vectura ska på uppdrag av Trafikverket ta fram förstudie, arbetsplan och bygghandling och kontraktsumman för Vectura är 11,4 Mkr. Målet är ett tillgängligt transportsystem som uppfyller höga krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
– Det handlar om en mångmiljardsatsning inom gruvindustrin och vi på Vectura är nu en av huvudaktörerna. Det känns mycket glädjande att få vara delaktig i projektet, säger Magnus Lindqvist, avdelningschef Umeå/Luleå på Vectura.

Trafikverket arbetar tillsammans med Northland Resources AB och deras gemensamma ambition är att ha en fungerande transportlösning klar 2013.
– Tidplanen för projektet är hårt pressad, vilket får konsekvenser för hela planeringsprocessen, som måste utföras så effektivt som möjligt. Tidsaspekten är vår största utmaning i det här uppdraget. Det gäller att hitta rätt lösningar i rätt tid, säger Magnus Lindqvist på Vectura.

Transportsystemet ska klara full malmproduktion 2015, vilket motsvarar en volym på cirka fem miljoner ton per år.