Produktnyheter

Kompakta och högeffektiva batteriladdare

Batterier som laddas ur är den vanligaste orsaken till fordonsproblem under vinterhalvåret, och reparatörerna måste ofta köra ut för att åtgärda felet. Det är därför mycket viktigt att ha tillgång till högeffektiva batteriladdare som är lätta och som kan tas med i bilen utan problem. Om de även kan användas på platser där utrymmet är begränsat är det en extra bonus.
Facom lanserar en ny specialkonstruerad serie högeffektiva och kompakta batteriladdare som dels kan transporteras lätt, och som även har ett smidigt utrymme för att förvara kablarna.
Dessa nya kompakta laddare använder högfrekvensteknik som ger konstant laddning, oavsett vilket tillstånd batteriet har. Den här intelligenta laddningen möjliggör också:

  • Snabb batterikontroll före laddning och en testfunktion efteråt
  • Snabb laddningstid
  • Säker laddning för batteriet och fordonselektroniken (inga strömspikar)
  • 100 % laddning av batterikapaciteten
  • Laddning av batterier som har laddats ur helt och hållet – tack vare den extra boosterfunktionen kan laddaren ”väcka” batteriet så att det kan laddas om. Detta kan rädda batterier som annars ofta anses vara oanvändbara
  • Skyddet mot strömspikar ger fullständigt skydd för batteriet och fordonselektroniken även om polariteten vänds.

Uppladdningen görs utan att batteriet behöver kopplas ur från fordonet. De nya laddarna passar alla typer av batterier, inklusive AGM och VLRA. De flesta standardladdare på marknaden idag är inte anpassade till GEL-, VRA- eller AGM-batterier som monterats efter 2002, och detta kan orsaka överhettning eller till och med bränder.
Tre typer av laddare, tre fördelar vid laddning

  • För skotrar, mindre motorcyklar, lättare fordon och små varubilar – högst 60 W, högsta ström fyra (4) ampere, vilket motsvarar en traditionell laddare på 10 ampere. Ref BC124A
  • För motorcyklar, lättare fordon, lättare varubilar och HGV-fordon, 120 W, högsta ström åtta (8) ampere, vilket motsvarar en traditionell laddare på 16 ampere. Ref BC 128A
  • För lättare varubilar, HGV-fordon, transportfordon och vissa lantbruksfordon – laddningseffekt på 450 W, vilket motsvarar en traditionell laddare på 15 till 30 ampere. Ref BC 2430A

Tillgängliga från 18 december 2011.

logo
Redaktionen