Produktnyheter

Kondensator-baserad återanvändning av bromsenergin

Mazda Motor Corporation har utvecklat världens första system för återanvändning av bromsenergin från en personbil med en energilageringsenhet, en typ av kondensator. Detta nya banbrytande system, som Mazda kallar i-ELOOP, kommer att finnas i företagets personbilar från 2012. I verklig körning med både accelerationer och inbromsningar förbättrar i-ELOOP bränsleekonomin med cirka 10 procent.
Mazdas system för bromsåtervinning är unikt eftersom det använder en energilagringsenhet, som tillfälligt lagrar elektricitet. Till skillnad mot vanliga batterier, kan en sådan kondensator både laddas och urladdas mycket snabbare. Den är dessutom resistent mot försämrad kapacitet genom långvarig användning. i-ELOOP omvandlar effektivt bilens rörelseenergi till elektricitet när den bromsas och använder denna elektricitet till att driva klimatanläggning, ljudsystem och ett antal andra elektriska komponenter.
Regenerativa bromssystem ökar i popularitet för att spara bränsle. Dessa system använder en elmotor eller en generator för att generera elektricitet när bilen bromsas och därmed kunna återvinna en del av bilens rörelseenergi. Regenerativa bromssystem i hybridbilar använder i regel en stor elmotor och ett särskilt batteri.
Mazda undersökte mycket noga bilens acceleration och inbromsning och utvecklade därefter ett mycket effektivt regenerativt bromssystem, som snabbt återvinner en stor mängd elektricitet varje gång som bilen bromsar. Till skillnad från hybrider behöver Mazda i-ELOOP ingen särskild elmotor eller batteri.
i-ELOOP har en ny typ av generator med en variabel spänning på 12-25 volt, en lågresistent dubbel kondensator samt en spänningsstabilisator. i-ELOOP börjar återvinna rörelseenergin i samma ögonblick som föraren lyfter foten från gaspedalen och bilen minskar hastigheten. Generatorn med variabel spänning alstrar elektriciteten upp till 25 volt för maximal effektivitet innan den skickar elektriciteten vidare till den avancerade energilagringsenheten (EDLC) . Denna kondensator har utvecklats speciellt för att användas i en bil och kan laddas fullt ut på bara några sekunder. Spänningsstabilisatorn omvandlar elektriciteten från 25 till 12 volt innan den används i bilens olika elektriska komponenter. Systemet laddar även bilens batteri vid behov. i-ELOOP fungerar alltid när bilen bromsas, vilket minskar behovet för motorn att använda extra bränsle enbart för att generera elektricitet. I vanlig körning med acceleration och inbromsningar förbättrar detta bränsleekonomin med cirka 10 procent.
Namnet i-ELOOP kommer från det engelska uttrycket ”Intelligent Energy Loop” och står för Mazdas idéer om att på ett intelligent sätt ta vara på rörelseenergin på allra bästa sätt.
i-ELOOP fungerar även tillsammans med Mazdas unika start/stopp-system i-stop genom att förlänga tiden som motorn stängs av.
Mazda har under en längre tid arbetat för att maximera effektiviteten hos förbränningsmotorer genom sin unika och banbrytande SKYACTIV teknologi. Genom att kombinera denna teknik med både i-stop och i-ELOOP, och senare även andra elektriska komponenter som förbättrar bränsleekonomin, vill Mazda kunna leverera bilar med utmärkta miljöegenskaper samtidigt med hög säkerhet och körglädje till samtliga sina kunder.
Vid den 42:a upplagan av Tokyo Motor Show visar Mazda sitt nya regenerativa bromssystem i konceptbilen Takeri, som är en studie av nästa generations Mazda-bil i den större mellanklassen.

logo
Redaktionen