Nyhet

120 gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden i Stockholms län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-oktober visar att 58 procent av antalet nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län var dieselbilar med koldioxidutsläpp på högst 120 gram. Etanolbilarnas andel var 17 procent. För bara tre år sedan (2008) var 10 procent av de nyregistrerade miljöbilarna i Stockholms län 120-gramsdieslar och hela 75 procent etanolbilar. Gotlands län är det län som har den högsta miljöbilsandelen i landet.
Miljöbilar
– Det har under senare år varit en stor omställning på nybilsmarknaden när det gäller olika typer av miljöbilar. Miljöbilsmarknaden domineras idag av dieselbilar med koldioxidutsläpp på högst 120 gram per kilometer. För bara några år sedan dominerade etanolbilarna helt på miljöbilsmarknaden. En anledning till etanolbilarnas minskade andel är att många tjänstebilsinnehavare valt dieselbil istället för etanolbil mot bakgrund av osäkerhet kring den framtida tjänstebilsbeskattningen och borttagandet av den särskilda nedsättningen av förmånsvärdet för etanolbilar från 2012, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.
Dieselbilar totalt
– Andelen dieselbilar totalt, inklusive de som har koldioxidutsläpp på över 120 g per km, är särskilt hög i norrlandslänen. I Jämtlands län, som har den högsta dieselandelen i landet, var 78 procent dieslar av nybilsregistreringarna hittills i år. Det är t.o.m. en högre andel än det land i Europa som har den högsta dieselandelen, nämligen Belgien som hade en dieselandel på 76 procent hittills i år. En ökad dieselandel är positivt ur miljösynpunkt eftersom en dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och förbrukar 30 procent mindre bränsle än en motsvarande bensinbil, säger Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-okt 2011
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-okt 2011 då 46,6% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Östergötlands län med 44,9% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 39,8% under jan-okt 2011 jämfört med 39,0% under jan-okt 2010.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-okt 2011
Den högsta dieselandelen under jan-okt 2011 hade Jämtlands län med 78,1% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län 74,6%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-okt 2011 var 61,1% jämfört med 49,9% under jan-okt 2010.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-okt 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-okt 2011 till 65 174 vilket är 11,7% fler än under jan-okt 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 47 245 registreringar, en uppgång med 2,2%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Västmanlands län med ett plus på 20,7%, följt av Västernorrlands län med en ökning på 18,2% under jan-okt 2011.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-okt 2011 med 33 646 följt av Göteborg med 14 585 registreringar. Sorsele var den kommun som hade minsta antalet registreringar med 11 bilar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen