Kortnyheter

Mellanskog sänker virkespriserna

Fortsatt svag marknadsutveckling för sågade trävaror och massa- och pappersprodukter gör att Mellanskog sänker virkespriserna i hela verksamhetsområdet. Justeringen gäller från och med den 2 december. Timmerpriserna sänks med 25 kronor per kubikmeter toppmätt (m3to) i region Nord och med 30 kronor per m3to i region Syd exklusive Gotland.

Priserna på barr- och granmassaved sänks med 20 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub). Priset för björkmassaved lämnas oförändrat.

Förändringarna innebär att de nya massavedspriserna ser ut som följande:
– Barrmassaved 300 kr/m3fub exkl Gotland
– Barrmassaved 310 kr/m3fub Gotland
– Granmassaved 315 kr/m3fub
– Björkmassaved 320 kr/m3fub

logo
Redaktionen