Kortnyheter

Ökade kostnader för biobränsle från skogen

Under 2010 ökade den samlade kostnaden för skogsbränsle med cirka två procent. Det uppger de stora producenterna av skogsbränsle i en enkätundersökning från Skogforsk.
Kostnaderna för biobränsle från skogen ökar alltså, enligt de stora producenterna av skogsbränsle. Förra året ökade den samlade kostnaden med två procent, från 170 till 173 kr/m3s.

– Kostnaderna för grenar, toppar och klena träd ökade, medan de minskade för 
bränsleved och stubbar, säger Torbjörn Brunberg vid Skogforsk.

Enkäten omfattar en tidsserie på två år, så än är det för tidigt att se några trender, enligt Skogforsk.