Produktnyheter

Kvalitetsprodukter med ny design

Relektas 101-serie har etablerat sig väl inom bygg-, järn- och färgfackhandeln sedan 2006. Under hösten 2011 har dessa produkter fått en helt ny design.
– Sedan lanseringen, har Relektas 101-produkter blivit mer och mer populära och har också fått mer och mer utrymme i butik. Med den gamla designen gav inte 101-produkter rätt uppmärksamhet. En tydlig identitet saknades, så de skilde sig föga från andra produktlinjer, och det var svårt att hitta tillhörande 101-produkter i hyllorna, säger marknadschef Björn Ivar Höiendahl.
Relekta inledde våren 2011 ett samarbete med byrån Sukker Design i Oslo för utveckling av en ny design och en ny identitet. Målgrupper och mål var klart definierade och genom projektet blev värdena av 101-produkter satt mer i fokus; kvalitetsprodukter anpassat för nordiska förhållanden och för proffs samt konsument.
– Relekta är mycket nöjda med den nya designen, fortsätter Höiendahl. Vi har också fått många positiva kommentarer från både återförsäljare och slutanvändare. Den nya designen har en maskulin look med starka kontraster och en tydlig identitet som sticker ut i butikshyllorna. Kvalitet, trovärdighet och synlighet är starkare genom färger, mer distinkta produktnamn och produktinformation som är tydligt uppdelat för olika språk. Våra produkter konkurrerar om kundernas uppmärksamhet i butiken vid första köpet och att bli ihågkommen och återfunnen i butikerna vid återköp. Det är i butikerna som köpsbesluten fattas – så med bättre synbarhet och information med den nya designen har vi stora förväntningar på ökad försäljning.
101-serien marknadsförs av Relekta AS och säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järn-, Bygg- samt Marinfackhandeln. Se www.101.as för mer information.

logo
Redaktionen