Nyhet

Stark leveransmånad för personbilar

– Utleveranserna av personbilar var starka i november tack vare tidigare stora orderstockar och registreringarna ökade något under månaden. Bilregistreringarna har hittills stått emot den allmänna konjunkturoron, men under senare tid har vi sett en avmattning i ordertecknandet på nya bilar. En förklaring till detta kan vara en ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Lastbilsmarknaden fortsätter att vara stark och i november ökade registreringarna av lätta lastbilar med 16 procent och tunga lastbilar ökade med 18 procent. De totala lastbilsregistreringarna nådde sin näst högsta nivå någonsin för en novembermånad. Ökningen för lätta lastbilar tyder på fortsatt hög aktivitet hos hantverkare och småföretagare och för tunga lastbilar är ökade infrastrukturinvesteringar en viktig förklaring till uppgången, säger Bertil Moldén.
– Andelen dieslar av de nyregistrerade personbilarna nådde all time high i november med 63,4 procent och hittills i år är andelen 61,3 procent. Sverige har i år för första gången passerat europasnittet för dieselandelen som hittills i år ligger på 55 procent. Den kraftigt ökade dieselandelen i Sverige, från 10 procent 2005 till 61procent i år har starkt bidragit till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar sjunkit med 25 procent sedan 2005, säger Bertil Moldén.

Ökning för både personbilar och lastbilar
Under november registrerades 26 894 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,5 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-november, har registreringarna ökat med 7,6%. Lastbils-registreringarna totalt ökade med 15,9 % under november till 4 631. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 23,3 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i november med 15,6 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 17,6%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 23,2 % och tunga lastbilar har ökat med 26,1 %.
41,6 procent miljöbilar i november
Andelen miljöbilar i november var 41,6 %. Det kan jämföras med en andel på 43,3 % i november förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 40,0 %, jämfört med 39,4 % samma period förra året.
63,4 procent dieslar i november
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 17,1 % i november. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 63,4 % (all time high). November förra året var dieselandelen 54,1 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 61,3 % jämfört med 50,2 % samma period förra året.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under november med 19,3 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 21,2 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 53,3 % i november i år jämfört med 44,2 % november förra året.

logo
Redaktionen