Kortnyheter

Minskad efterfrågan på lastbilsförare

3 000 lastbilsförare förväntas nyrekryteras från november 2011 till och med april 2012. Siffran visar det förväntade totala nyrekryteringsbehovet för samtliga företag i samtliga branscher där lastbilsförare finns anställda. För motsvarande period för ett år sedan uppskattades nyrekryteringsbehovet till 3 500.
19 procent av företagen inom Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, uppger att de troligen behöver anställa lastbilsförare under den närmaste sexmånadersperioden. Det motsvarar cirka 1 250 förare.
Sju procent av företagen uppger att de troligen kommer att behöva säga upp lastbilsförare under det närmaste halvåret. Det motsvarar cirka 430 förare.
Undersökningen genomfördes under oktober/november 2011. Cirka 1 000 företag inom Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, tillfrågades. 802 (80procent) besvarade enkäten. Utifrån enkätsvaren och annan statistik har Statisticon beräknat det totala behovet av nya lastbilsförare i landet.
– Siffrorna bekräftar de indikationer vi tidigare sett under hösten vad gäller konjunkturförändringen men minskningen är ändå ganska måttlig säger Bill Rehn, vd på TYA.
TYAs Arbetskraftsbarometer utkommer i juni och december. Undersökningen genomförs av Statisticon på uppdrag av TYA. Barometern och Statisticons underlag för beräkningarna finns på TYAs hemsida. För mer information om arbetsmarknad och utbildning se TYAs rapport ”Rekrytering av lastbilsförare 2010/2011”.

logo
Redaktionen