Produktnyheter

Kapskivor för räddningsoperationer

Flexovit lanserar ett sortiment kapskivor speciellt avsedda för räddningsoperationer. Kapskivorna, som har beteckningen Rescue, har en sammansättning anpassad särskilt för detta användningsområde där speciella krav ställs.
I samband med räddningsaktioner vid t.ex. bil- och tågolyckor kan det förekomma att det är flera olika material som måste kapas. Rescue-kapskivorna kan kapa flera olika material som plåt, metall, betong, räls, sten, asfalt och plast. Detta är möjligt tack vare slipmedelsblandningen som används, nämligen premium aluminiumoxid och kiselkarbid. De har vidare en mycket stabil konstruktion med extra kraftiga armeringar som ger pålitlig, stabil och säker kapning enligt tillverkaren. Kapskivorna är dessutom snabb- och friskärande vilket gör att de kapar snabbt och effektivt vilket är av stor betydelse i räddningssammanhang som vid t.ex. tåg- och bilolyckor. Rescue-kapskivorna är vidare konstruerade för att ge så lite gnistsprut som möjligt vilket minskar risken för antändning av brännbara material och vätskor på olycksplatsen.
Kapskivorna är optimerade för effektstarka bensindrivna kapmaskiner för räddningsändamål med perferihastighet upp till 100 m/s. Rescue-sortimentet omfattar kapskivor med diameter 300 mm, 356 mm och 406 mm.
”Med Flexovits sortiment kapskivor Rescue speciellt avsedda för räddningsaktioner kan kapning av flera olika material som till exempel plåt, betong och plast göras snabb och effektiv vilket är viktigt vid livräddande insatser” säger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.
Se även www.saint-gobain-abrasives.com

logo
Redaktionen