Kortnyheter

Ljuddesign kan öka säkerheten

Varningsljud kommer att bli en allt vanligare­ del av vardagen för lastbilschaufförer som spenderar många timmar­ i förarhytten. Det är viktigt att dessa ljud utformas på ett sätt som kan öka trafik­säkerheten, konstaterar Johan Fagerlönn på Interactive Institute i Piteå i sin avhandling ”Utformning av auditiva­ varningar i syfte att förbättra säkerheten­ i kommersiella­ fordon” som lades fram vid Luleå tekniska universitet den 7 december.­
Avhandlingen baseras på fyra studier­ där Fagerlönn har undersökt hur de abstrakta­ varningsljud vi är vana vid idag fungerar jämfört med relevanta, menings­bärande ljud som har en tydlig koppling till trafiksituationen.
En lastbil som närmar sig kan exempelvis­ representeras av ett godtyckligt ljud som inte har någon som helst koppling till situationen. Då måste föraren själv skapa den associationen.
– Jämför detta scenario med att använda­ ett ljud som faktiskt har koppling till situationen, till exempel en cykelringklocka för en cykel, så blir det förstås en avsevärd skillnad i hur lång tid det tar både att lära sig ljudet och förstå situationen. Det tog chaufförerna tre gånger så lång tid att lära sig de godtyckliga ljuden jämfört med de meningsbärande, och de gjorde dessutom färre fel med de meningsbärande ljuden i de olika trafiksituationerna när de fick köra i en simulator, säger Fagerlönn.
Ett annat exempel på meningsfullt ljud är ljudet av däck mot kantlinje för att indikera­ att föraren håller på att köra av vägen. 82 procent föredrog detta meningsfulla ljud jämfört med 14 procent som ville ha ett traditionellt varningsljud och fyra procent som inte ville ha något varningsljud alls.
Arbetet är utfört i samarbete med Scania­ och professionella förare har deltagit­ i studierna.