Produktnyheter

Kemppis svetsproduktserie har fått designpris

Den nya produktserien Kempact RA har fått det prestigefyllda internationella designpriset från organisationen iF. Produkten representerar ett helt nytt slags formspråk och praktisk användbarhet. Kemppi har med sin nya Kempact RA produktserie erövrat organisationen iF:s prestigefyllda produktdesignpris 2012 i kategorin industriella produkter.
Tävlingen om iF:s produktdesignpris avgörs i Tyskland och är en av de äldsta och mest kända designtävlingarna i världen. Tävlingen arrangeras av iF Industrie Forum Design e.V., som varje år samlar ihop en jury med experter inom industriell design som testar och utvärderar de produkter som ingår i tävlingen. Designpriset från iF har i nästan 60 år ansetts vara ett bevis på framstående design i hela världen.
Produkterna i serien har utformats så att de uppfyller kraven från moderna svetsverkstäder och de representerar en unikt elegant och praktisk design. Funktionerna framhäver hög kvalitet och kundnytta, vilket gör svetsningen effektiv, noggrann och produktiv. En undersökning av vad användarna tycker ingick som en del av produktdesignprojektet. Användare i olika länder och driftsmiljöer observerades och intervjuades. Resultatet har blivit en svetsmaskin som lätt anpassas till olika behov.
Ur designsynpunkt medför maskinen många nyheter, inte minst dess arkitektur eller form. Till skillnad från sina föregångare som är låga och öppnas från sidan är den nya utformningen hög och kan öppnas framtill. I den nya utformningen sitter funktionspanelen på rätt höjd ergonomiskt. Dessutom är användningsriktningen nu enhetlig, dvs. den riktning från vilken funktionspanelen används är densamma som den riktning i vilken luckan öppnas för byte av trådbobinen.
Traditionella svetsmaskiner erfordrar en separat vagn för transport av skyddsgasflaskan, men i Kempact RA finns det en anordning för gasflasktransport inbyggd, vilket gör att du kan transportera gasflaskan utan att behöva lyfta den på och av. De robusta handtagen och de stora hjulen på maskinens båda sidor underlättar transport av maskinen och gasflaskan. Handtagen har också en roll vid förvaring av svetspistolen; svetspistolens kabel kan rullas runt ett handtag.
Ergonomin har förbättrats ytterligare genom en stor och klar LCD-display. Den är mycket lättanvänd vilket t.ex. framgår av de stora rattarna som du kan vrida på med svetshandskarna på. Funktionspanelen har inga komplicerade menyer som kan fördröja användningen av maskinen. Maskinens innanmäte är upplyst, vilket underlättar trådinmatning och byte av trådbobin i svagt ljus, som t.ex. på mekaniska verkstäder. Displayshöljet och gångjärnen är förstärkta så att de tål de påfrestningar som svetsarbetet utgör. Åtskilliga praktiska detaljer, som t.ex. små behållare intill displayen i vilka du kan ha kontaktmunstycket eller andra förbrukningsartiklar, har utformats med tanke på användarbekvämlighet.
Kemppis utrustning har tidigare uppmärksammats för bra användbarhet och design. År 2006 fick t.ex. MinarcMig Adaptive 180 Red Dot-designpriset, och år 2009 fick FitWeld-svetsmaskinen och SuperSnake GT02S-undermataren Red Dot-hedersomnämnande.
www.kemppi.com

logo
Redaktionen