Nyhet

Ljuddesign kan öka trafiksäkerheten

Varningsljud kommer att bli en allt vanligare del av vardagen för lastbilschaufförer som spenderar många timmar i förarhytten. Det är viktigt att dessa ljud utformas på ett sätt som kan öka trafiksäkerheten, konstaterar Johan Fagerlönn på Interactive Institute i Piteå i sin avhandling ”Utformning av auditiva varningar i syfte att förbättra säkerheten i kommersiella fordon”.
Avhandlingen baseras på fyra studier där Fagerlönn har undersökt hur de abstrakta varningsljud vi är vana vid idag fungerar jämfört med relevanta, meningsbärande ljud som har en tydlig koppling till trafiksituationen.
En lastbil som närmar sig kan exempelvis representeras av ett godtyckligt ljud som inte har någon som helst koppling till situationen. Då måste föraren själv skapa den associationen.
– Jämför detta scenario med att använda ett ljud som faktiskt har koppling till situationen, till exempel en cykelringklocka för en cykel, så blir det förstås en avsevärd skillnad i hur lång tid det tar både att lära sig ljudet och förstå situationen, säger Fagerlönn.
– Det tog chaufförerna tre gånger så lång tid att lära sig de godtyckliga ljuden jämfört med de meningsbärande, och de gjorde dessutom färre fel med de meningsbärande ljuden i de olika trafiksituationerna när de fick köra i en simulator.
Ett annat exempel på meningsfullt ljud är ljudet av däck mot kantlinje för att indikera att föraren håller på att köra av vägen. 82 % föredrog detta meningsfulla ljud jämfört med 14 % som ville ha ett traditionellt varningsljud och 4 % som inte ville ha något varningsljud alls.
– Det finns en stor utvecklingspotential för ljud som informationsbärare i dagens fordon. Vi vet dock ännu relativt lite om hur varningsljud påverkar förare, vilket gör att det fortfarande är mycket svårt att på förhand kunna avgöra om ett ljud kommer att fungera bra som varning i en specifik körsituation.
Fagerlönn rekommenderar därför att ta fram en arbetsprocess som kan användas för att testa lämpligheten hos varningsljud i förarmiljön. I avhandlingen presenterar han en version av en sådan process som togs fram i samarbete med utvecklare inom fordonsindustrin.
– Designprocessen för varningsljud fungerar som en kvalitetskontroll som förhindrar att olämpliga ljudsignaler implementeras i fordonen, berättar Fagerlönn.
Arbetet är utfört i samarbete med Scania och professionella förare har deltagit i studierna.

logo
Redaktionen