Kortnyheter

Influensa värre än lågkonjunktur för egna företagare

Trots att vinterinfluensan kan drabba alla är just småföretagare sällan hemma för sjukdom.  37 procent av dem rapporterar att de aldrig tar ut några sjukdagar. Risken att bli sjuk oroar i själva verket småföretagare mer än dubbelt så mycket som risken för lågkonjunktur. Det visar en undersökning som Trygg-Hansa gjort bland egenföretagare.
– Vårdguiden i Stockholms län rapporterar nu att allt fler frågor via telefon handlar om influensasymtom som ont i kroppen, feber och hosta. Men väldigt få småföretagare är hemma på grund av influensa, säger Kent Andersson, chef för sjukvårdsförsäkringar på Trygg-Hansa.
37 procent av småföretagarna uppger i undersökningen att det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd och år är noll dagar, enligt Trygg-Hansas undersökning. 35 procent rapporterar att de är sjuka en till fyra dagar per år.

På frågan ”Vad är det största orosmomentet för dig som småföretagare” rankar 34 procent ”egen sjukdom” högst. 19 procent svarar ”tappa kunder” och 14 procent oroar sig mest för ”lågkonjunktur”.
– Att jobba när man är sjuk är ett sätt för egna företagare att klara den dagliga driften, ett helt mänskligt beteende. Men det innebär en risk att jobba sjuk. Det finns studier som pekar på att det kan leda till långvarig sjukdom. Det är också illojalt mot både arbetskamrater och kunder att gå sjuk till jobbet, då man riskerar att smitta ned andra med exempelvis influensa eller kräksjuka, säger Kent Andersson.
14 procent av de egna företagarna har tecknat sjukvårdsförsäkring för sig själva, enligt Trygg-Hansas undersökning.

Om undersökningen: Trygg-Hansa lät under september 2011 göra en undersökning genom undersökningsföretaget YouGov. Totalt har 305 personer med eget företag svarat på undersökningen.

logo
Redaktionen