Nyhet

Många företag inte förberedda om olycka inträffar

Många svenska företag saknar en plan för att återställa sitt IT-system och arbetsplatsen om en olycka inträffar, enligt den senaste undersökningen från Regus.
Fler än två femtedelar (44 %) av alla svenska företag har ingen plan för återställning av data och IT-system och ännu fler (51 %) har ingen kontinuitet för de krav som ställs på utrustningen på arbetsplatsen. IT-systemen blir alltmer komplexa och efter att alltfler drifbrott inträffat 2011 väljer fler företag att placera en återställningsplan av data överst på dagordningen. För många företagsledningar finns insikten om de stora kostnaderna förknippade med katastrofer. Även om det handlar om extrema exempel kan konsekvenserna av händelser som brand eller skadegörelse också påverka verksamhetens IT-system i hög utsträckning.
För att ta pulsen på företagen över hela världen när det gäller säkerhetsberedskap inhämtade Regus, ledande leverantör av flexibla arbetsplatser, svar från fler än 12 000 personer i 85 länder. I Sverige har 250 företag deltagit i undersökning. Vad man fann var att en stor andel av företagen tar en stor risk och inte utför de försiktighetsåtgärder som krävs om olyckan skulle vara framme. Här följer några viktiga resultat av undersökningen:

  • 44 % av de svenska företagen, jämfört med 45 % globalt sett, har ingen IT-nödåterställningsplan som ser till att alla system kan vara uppe och köras igen inom 24 timmar.
  • 55 % av företagen globalt sett har ingen plan för återställning av arbetsplatsen som att se till att allt är tillgängligt igen inom 24 timmar, och Sverige följer den här trenden – 51 % av företagen har ingen nödåterställning för arbetsplatser.
  • Svenska företag är mindre benägna att uppfatta kostnaden för nödåterställning som oöverkomlig (18 %) än genomsnittet (33 %).
  • Nästan hälften av de svenska företag som svarade (48 %) sa att de skulle investera i nödåterställning om tjänsten hade ett överkomligt pris jämfört med 55 % globalt sett.
  • Även om större företag globalt sett är bättre förberedda på nödåterställning än mindre företag så har ändå 26 % av de större företagen inte någon nödåterställning för sina IT-system.
  • Globalt sett är det mer troligt att företag som utför finansiella tjänster (71 %) samt IT- och kommunikationsföretag (66 %) har en verksamhetskontinuitetsplan, även om fler än 40 % av företagen inom de här områdena inte har någon nödåterställning.

”Den här undersökningen visar att trots att det finns rapporter som visar att den genomsnittliga kostnaden för en incident kan uppgå till 500 000 USD så är nödåterställning inte lika spritt bland svenska företag som man hade förväntat sig, särskilt inte när det kommer till återställning av arbetsplatsen efter olycka.” Säger Olivier de Lavalette, Europchef på Regus
”Nästan en femtedel av de svenska företagen föreställer sig att kostnaden för nödåterställning är hög, men de säger också att de skulle vara villiga att betala en månatlig avgift för detta. Det här är en viktig indikation på att även om många företag chansar så håller mentaliteten på att ändras. I takt med att produkter och tjänster till överkomliga priser blir tillgängliga över hela världen är det troligt att fler företag kommer att sluta hoppas på det bästa och i stället börja planera för det värsta.” Avslutar Olivier de Lavalette.

logo
Redaktionen