Kortnyheter

Fallande sågtimmerpriser

Sågtimmerpriserna föll i nästan alla regioner under det tredje kvartalet. Det globala prisindexet GSPI sjönk för första gången sedan det första kvartalet 2009 till 90,18 dollar per kubikmeter.
Den enda regionen som såg en verklig prisökning var British Columbia i Kanada.

Indexet bygger på priserna på sågtimmer från 21 regioner runt om i världen, rapporterar det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.

logo
Redaktionen