Kortnyheter

Skogsbranschen ska ta ansvar i genusfråga

Den manliga dominansen i skogssektorn ska brytas och Skogsstyrelsen föreslår att skogsbranschen själva tar ansvar för att förbättra jämställdheten.
I en rapport som i dagarna överlämnades till regeringen skriver Skogsstyrelsen att skogliga nätverk för kvinnor är en nyckelresurs för att utveckla jämställdheten i skogen. Och det är genom bland annat genom att öka kompetensen och kunskapen i skogsliga frågor som kvinnor stärks i sin roll som skogsägare.
Skogsstyrelsen föreslår också att skogsbranschen själva tar ansvar för förbättringar. Sex konkreta förslag har tagits fram, bland annat stimulans för sektorns aktörer att öka sin genuskompetens och att det ska finnas medel att söka för utveckling av och erfarenhetsutbyte mellan kvinnliga skogliga nätverk. Samt att ta fram mät- och kommunicerbara mål för jämställdhet.
I dag är 38 procent av skogsägarna i Sverige kvinnliga.

logo
Redaktionen