Kortnyheter

Omfattande stormfällning efter helgens oväder

Stormen Dagmar svepte in över Sverige under julhelgen. De hårda vindarna har orsakat stora skador på skogen, men ännu är det svårt att säga i vilken omfattning. Tjälen har inte hunnit sätta sig i stora delar av landet, vilket gör att stormfällningsrisken är större än normalt.
– För Sveaskogs del är det framför allt marknadsområdena Södra Norrland och Bergslagen som har drabbats av stormen. Det ser inte ut att ha blivit några skador i Norrbotten eller Västerbotten. I Götaland är vi endast marginellt berörda. Men av erfarenhet vet vi att det tar en tid innan vi har hela bilden klar för oss. Vi har i nuläget helikoptrar ute både i Södra Norrland och Bergslagen för att få en bättre bild av läget, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog.

I Södra Norrland är det de mittersta och östligaste delarna som är värst drabbade, framför allt öster om väg 45. En första bedömning pekar på att cirka 300 000 kubikmeter har stormfällts i området. Uppdaterad information om stormfällningen kommer att publiceras på Sveaskogs hemsida och facebooksida.

logo
Redaktionen