Nyhet

Sjätte bästa personbilsåret någonsin under 2011

– 2011 blev ett mycket bra år för fordonsmarknaden med ökade registreringar av både personbilar och lastbilar. För lastbilar totalt och lätta lastbilar blev 2011 ett rekordår och för personbilar det sjätte bästa året någonsin. Det är glädjande att kunna notera så fina registreringssiffror under ett år som under dess andra hälft präglats av ekonomisk oro och en allmän försvagning av konjunkturen. Under senare delen av året har vi dock sett en avmattning i ordertecknandet på nya bilar, som en följd av ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Vi tror på en bra fordonsmarknad även i år och BIL Swedens prognos för 2012 är 270 000 nya personbilar och 41 000 lätta lastbilar. Personbilsprognosen ligger på samma nivå som genomsnittet för de senaste tio åren och lätta lastbilsprognosen är den tredje högsta siffran någonsin, fortsätter Bertil Moldén.
– Dieselandelen i Sverige var den högsta någonsin och passerade under 2011 för första gången europasnittet. Den kraftiga ökningen av dieselandelen under senare år, från 10 procent 2005 till nästan 62 procent 2011, har bidragit till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar minskat med en fjärdedel sedan 2005, konstaterar Bertil Moldén.
– Även miljöbilarna slog rekord under 2011 och drygt 40 procent av de nya bilarna var miljöbilar. Det har under senare år skett en kraftig omfördelning mellan olika typer av miljöbilar. Under 2011 var 80 procent av miljöbilarna 120-grammare, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 120 gram per km, och 13 procent etanolbilar. För bara tre år sedan, då etanolbilarna var som populärast, var 26 procent av miljöbilarna 120-grammare och hela 68 procent etanolbilar. En viktig förklaring till denna omsvängning är den osäkerhet och den försämring som nu införts för tjänstebilsbeskattningen av etanolbilar, avslutar Bertil Moldén.

Rekord för lastbilar under 2011
Under 2011 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 304 801 nya personbilar, vilket är en ökning med 5,2 % jämfört med 2010 års siffra på 289 684. 2011 års siffra är den sjätte högsta någonsin. De totala lastbilsregistreringarna under 2011 uppgick till rekordnivån 52 269, en ökning med 22,2 %. Motsvarande siffror för lätta lastbilar var 46 194, vilket också var all time high och en ökning med 21,9 %. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 26,8%, till 5 276 fordon. Under enbart december minskade personbilsregistreringarna med 15,3 %, de totala lastbilsregistreringarna ökade med 13,0 %, lätta lastbilar ökade med 10,9 % och tunga lastbilar ökade med 32,5 %. Förra årets höga decembersiffra för personbilar påverkades av tidigarelagda registreringar som en följd av skärpta avgaskrav från 1 januari 2011.
Rekord för miljöbilar under 2011
Antalet nyregistreringar av miljöbilar nådde under 2011 rekordnivån 122 418. Andelen miljöbilar under 2011 var 40,2 %, också det ett rekord. Det kan jämföras med en andel på 40,1 % under 2010.
Rekord för dieselbilar under 2011
Antalet nyregistrerade dieselbilar nådde under 2011 rekordnivån 187 528. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 61,5 %, också det ett rekord. Under 2010 var dieselandelen 51,0 %.
Andelen bränslesnåla bilar ökade kraftigt under 2011
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under 2011 med 36,5 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 33,7 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 49,7 % under 2011 jämfört med 39,1 % under 2010.

logo
Redaktionen