Nyhet

2011 förlorat år för grön bilism

Miljöbilsandelen stod still och andelen bilar på förnybara drivmedel var den lägsta sen 2006. Gröna Bilister kallar 2011 för ett förlorat år och utmanar regeringen att påskynda omställningen till fossiloberoende bilism.
122.418 miljöbilar 2011 är nytt rekord, men miljöbilsandelen steg bara från 40,1 % 2010 till 40,2 % 2011. Miljöbilarna domineras nu helt av dieselbilar, som står för 62,6% mot 46,5 % 2010. Endast 18,2 % av miljöbilarna går på el, etanol eller gas.
– Vi har hamnat på ett stickspår som blir en återvändsgränd om inte regeringen snabbt klargör den långsiktiga stimulansen för fossilbränslefria bilar, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.
Gröna Bilister bedömer att miljöbilsandelen ökar något 2012, men att andelen fossilbränslebilar ökar ytterligare.
– 2013 skärps äntligen miljöbilsdefinitionen. Därmed blir 2012 slutrea för mängder av dieselbilar som precis klarar nuvarande definition. Det vägs inte på länga vägar upp av att ungefär ett tusen elbilar kommer att säljas, och varken på etanol- eller gasbilsfronten händer det särskilt mycket nytt eftersom stimulansen är för kortsiktig, säger Mattias Goldmann.
Gröna Bilister avvaktar regeringens försenade förslag på ny miljöbilsdefinition innan man presenterar sin prognos för 2012. Organisationen har fem huvudförslag för den kommande miljöbilsdefinitionen:

  • Låt inte tyngre bilar släppa ut mer än lättare – de gör samma transportnytta
  • Fastställ definitionen till 100 g CO2/km, med ytterligare 5 g sänkning vartannat år
  • Reducera med faktisk klimatnytta för respektive biodrivmedel enligt EU:s siffror
  • Kräv hög krocksäkerhet, 5 stjärnor i Euro NCAP
  • Klargör att systemet också gäller förmånsbeskattning
logo
Redaktionen