Nyhet

BIL Sweden stämmer MECA för vilseledande marknadsföring

BIL Sweden stämmer verkstadsföretaget MECA för vilseledande reklam. Anledningen till detta är att MECA i sin marknadsföring påstår bland annat att:

  • en MECA-verkstad är en märkesverkstad för alla märken
  • en MECA-verkstad endast använder originaldelar
  • en MECA-verkstad har rätt kompetens och utbildning för att ta hand om alla bilar
  • en MECA-verkstad kan genomföra samma service och reparationer som en auktoriserad verkstad
  • en MECA-verkstad erbjuder minst samma servicenivå, men i regel till ett mycket förmånligare pris
  • alla biltillverkarens garantier och serviceavtal gäller även om en bil servats eller reparerats av en MECA-verkstad.

En av BIL Sweden genomförd undersökning och granskning visar dels att MECA-verkstäder utfört service- och reparationsarbete på icke fackmässigt sätt, dels att åtskilliga av MECA:s påståenden i sin marknadsföring är oriktiga och därmed vilseleder bilägarna. I sin stämningsansökan till Marknadsdomstolen yrkar BIL Sweden att MECA ska förbjudas att använda vilseledande påståenden.
– BIL Sweden är positiva till konkurrens på marknaden för service och reparationer av personbilar eftersom det ökar valfriheten för konsumenten. Konkurrens skall dock ske på lika villkor. Genom att MECA använder sig av vilseledande metoder föreligger stor risk för att konsumenten vilseförs att göra felaktiga val, säger Bertil Moldén, vd BIL Sweden.
– Driftsäkerhet, ekonomi, prestanda, miljöpåverkande egenskaper och trafiksäkerhet hos en bil påverkas i stor utsträckning av hur den servas och repareras. För BIL Swedens medlemsföretag, de svenska bilgeneralagenterna, är det av stor betydelse att bilägarna kan lita på företag som servar och reparerar bilar, att dessa lever upp till sina utsagor och att de arbetar fackmässigt. Det senare är en förutsättning för att nybils- och andra garantier ska gälla. I Sverige finns inte någon tillsynsmyndighet som kontrollerar att verkstäder utför arbetet fackmässigt, avslutar Bertil Moldén.

logo
Redaktionen