Nyhet

Transportstyrelsen rapporterar döda i trafiken

Från och med den 15 januari tar Transportstyrelsen över den löpande preliminära statistiken över antalet dödade i vägtrafikolyckor från Trafikverket.
Varje månad har Trafikverket, tidigare Vägverket, rapporterat den löpande preliminära statistiken över antalet dödade på vägarna. Uppgifterna kommer från polisen och läggs in i det nationella trafikskaderegistret STRADA. Nu tar Transportstyrelsen över uppgiften att presentera månadsstatistiken.
– Eftersom vi redan är ansvariga för skaderegistret STRADA är övertagandet en naturlig utveckling. Vi kommer att fortsätta det arbete som Trafikverket så förtjänstfullt har gjort, säger Bengt Sjöö, chef för enheten strategi och analys på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.
Den 15 i varje månad kommer Transportstyrelsen att redovisa preliminär statistik över antalet döda i vägtrafikolyckor i Sverige. Efter årsskiftet 2012-2013 kommer Transportstyrelsen att redovisa preliminär statistik över antalet döda under hela år 2012.
Under en övergångsperiod kommer den preliminära statistiken att finnas parallellt på Trafikverkets och Transportstyrelsens respektive webbplatser.
Från och med den 15 februari börjar Transportstyrelsen den månadsvisa rapporteringen.

logo
Redaktionen