Nyhet

Bilar för personer med nedsatt syn

Ford samarbetar med universitetet i Cambridge för att få en bättre förståelse för de synnedsättningsproblem som drabbar en allt äldre befolkning och för att få tillgång till digitala specialverktyg i arbetet med att utveckla fordon som fungerar för människor med nedsatt syn.
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det omkring 285 miljoner världen över som har något slags synnedsättning. 65 procent av dessa är äldre än 50 år. I länder med en åldrande befolkning ökar snabbt antalet personer med synnedsättning.
Med stigande ålder minskar förmågan att se detaljer och att se i mörker. Det betyder att många bilförare kan få problem med att läsa av instrumentbrädan, om de inte har dubbelslipade eller progressiva glasögon. Också ögonsjukdomar som grön och grå starr samt makuladegenerationer (förändringar i gula fläcken) är vanliga hos personer över 50.
”Försämrad syn är en naturlig del av åldrandet och berör miljontals människor världen runt”, konstaterar Angelika Engel, som är ergonomispecialist på Ford Europa. ”Eftersom processen sker gradvis kan det gå många år innan förändringarna upptäcks. I regel försöker vi låtsas som om vi inte har några problem med synen tills det inte går längre. Även grön starr (kallas också glaukom) och förändringar i gula fläcken kan utvecklas långsamt.”
Samarbete med universitetet i Cambridge
För att lära sig hantera problemet med allt fler synnedsatta bilförare samarbetar Ford med experter på Cambridge-universitetets Engineering Design Centre. På centret har man utvecklat en simulator som hjälper formgivare och tekniker att konkret uppleva effekterna av olika synnedsättningar.
”Vi kan visa hur olika föremål uppfattas av personer med synnedsättningar. Man läser in en bild av föremålet, väljer synnedsättning och kan sedan betrakta föremålet som om man hade just den nedsättningen”, förklarar programutvecklaren Sam Waller. ”Man kan sedan jämföra olika bilder med varandra eller testa hur samma föremål fungerar med en annan typ av nedsättning.
Vid simulering av förändringar i gula fläcken kan användaren flytta runt den suddiga fläcken i mitten av synfälten som är typisk för den här formen av synnedsättning”, berättar Waller.
Ford använder det här verktyget för att analysera och förbättra utformningen av sina instrumentbräden så att de kan tolkas korrekt och säkert av så många bilförare som möjligt. Programvaran har tidigare använts i designen av mobiltelefoner och ingår i undervisningen på flera universitet.
”För oss handlar det om att stödja det vi kallar inclusive design (ung. ’design för alla’) som lägger fokus på olika grader av förmåga snarare än på handikapp, så att man får produkter som fungerar för så många som möjligt”, säger Waller. ”I programmet finns ett skjutreglage som gör att man kan ställa in hur kraftig den simulerade synnedsättningen är. Det innebär att företag kan ställa upp konkreta mål för sina produkter med avseende på graden av synnedsättning.”
För så många som möjligt
Ford strävar efter att erbjuda ”inclusive design” och förbättra sina kunders hälsa och välmående. Sedan 1994 har företagets formgivare och utvecklingstekniker använt en särskild dräkt – Third Age Suit – för att bättre kunna förstå hur äldre förare fungerar. Dräkten ger en försämrad rörlighet och minskar också känseln vid beröring. Till dräkten hör ett par glasögon som simulerar grå starr.
”Glasögonen är väldigt användbara, men universitetets programvara är bättre eftersom den kan simulera flera olika slags synnedsättningar och dessutom olika svårighetsgrader”, säger Engel. ”Vi kan till exempel snabbt kontrollera hur en färgblind person uppfattar en visare på instrumentbrädan. Och sedan göra de ändringar som krävs.
”En del synnedsättningar gör förstås att man inte kan ta körkort över huvud taget, men det finns också många aktiva bilförare med mindre allvarliga synnedsättningar. Vårt mål är att göra deras körning så säker som möjligt”, fortsätter Engel. ”Samarbetet med Cambridge-universitetet hjälper oss att förstå de svårigheter många människor har och att utveckla produkter som passar ännu fler av våra kunder. För tillfället arbetar vi med att identifiera områden som kan förbättras och att ta fram förslag på lösningar. Våra utvecklingsingenjörer kommer sedan att införa en del av dessa förslag i kommande Ford-modeller.”

logo
Redaktionen