Nyhet

Definitiva nyregistreringar under 2011

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 304.984 nya personbilar under 2011, vilket är en ökning med 5,3% jämfört med 2010.
De totala lastbilsregistreringarna under 2011 uppgick till 52.465, vilket är en ökning med 22,6 % jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 46.337, en ökning med 22,3 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 5.315, en ökning med 27,7 % jämfört med 2010.
Nyregistreringar december 2011
Under december 2011 registrerades enligt de definitiva siffrorna 25.402 nya personbilar, vilket är en minskning med 14,7 % jämfört med samma månad året innan. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 5.443 under december, vilket är en ökning med 17,2 % jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4.696, en ökning med 14,3 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 642, en ökning med 41,1 % jämfört med december 2010.

logo
Redaktionen