Produktnyheter

Nya regler i den villkorade verksamheten

Den 1 januari 2012 infördes, efter flera års försöksverksamhet, ett permanent system: En förare som fått sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har nu möjlighet att ansöka om körkort med krav på alkolås i stället för att vara utan körkort.
Det nya systemet är ett starkt incitament för dömda personer att delta och konsekvenserna av att inte välja körkort med alkolåsvillkor blir mer påtagliga. Dräger har nu godkänts av Transportstyrelsen som leverantör av alkolås även för den nya villkorade verksamheten.

 – Vi är väldigt glada att Transportstyrelsen nu har godkänt oss som leverantör för den nya villkorade verksamheten.Hela processen har föregåtts av mycket hårt arbete på olika plan och under lång tid, så det är med stor glädje vi kan se att vi gjort rätt hela vägen. Idag kan vi lugnt säga att vi har marknadens bäst rustade återförsäljarnät redo att ta sig an uppgiften, säger Björn Strandberg, produktspecialist på Dräger Alkolås och Alkotest.

Den nya villkorstiden är ett eller två år. Den längre villkorstiden gäller för den som dömts för grovt rattfylleri, återfallit i rattfylleri under de fem senaste åren eller som har diagnosen missbruk eller beroende. I villkoret ingår regelbundna läkarkontroller med provtagning samt kontroller och service av alkolåset. Om villkorskraven inte uppfylls dras det villkorade körkortet in. Användaren står själv för alla kostnader.

På deras hemsida finns mer information kring den nya villkorade verksamheten samt hur du ansöker om villkorat körkort.
Användare ansöker om villkorat körkort hos Transportstyrelsen. Blir ansökan godkänd kommer också myndigheten att följa personens utveckling under villkorstiden. De körkortsbehörigheter som omfattas i systemet är personbil, lätt och tung lastbil, buss, motorcykel och moped klass 1.