Produktnyheter

engcons nya styrsystem möter skärpta säkerhetskrav

engcon möter den nya internationella maskinsäkerhetsstandarden med ett helt nytt styrsystem: Microprop DC2. Systemet har utvecklats speciellt för att möta de nya kraven.
– Vår målsättning har varit att ta fram marknadens säkraste styrsystem, säger Roberth Jonsson, projektledare på dotterbolaget Microprop, som utvecklat Micropop DC2.

Från och med 1 januari 2012 gäller den nya säkerhetsstandarden SS-EN ISO 13849-1 vid idrifttagande av nya maskiner. Standarden har uppdaterats för att även täcka in mer komplexa processer och ställer mycket höga krav på alla delar i ett styrsystem: ingångar, utgångar, hydraulik, elektronik, mjukvara och dokumentation.
– För oss på engcon innebar dessa hårdare krav att vi fick utveckla en helt ny generation av styrsystem, säger Roberth Jonsson.

Resultatet blev Microprop DC2, som med en helt ny nivå av säkerhet skiljer sig väsentligt från de traditionella styrsystemen som funnits många år på marknaden. Några påtagliga förbättringar är den nya hydraullösningen och den förhöjda säkerheten på styrreglagen. Det hydrauliska systemet har utökats med extra ventiler och tryckvakter för att möta standardens krav på att hydrauliska fel ska kunna upptäckas och farliga situationer avvärjas. Liknande övervakningskrav ställs på styrreglage. I Microprop DC2 övervakas både tumrullar och tryckknappar med extra signaler, något som inte är standard i traditionella styrsystem.
– Vårt omfattande arbete och alla förändringar det medför har varit nödvändigt för att vi nu utan minsta tvivel ska kunna garantera att engcons tiltrotatorer med Microprop DC2 uppfyller maskindirektivet och skapar en tryggare arbetsmiljö för maskinförare, säger Roberth Jonsson.