ANNONS

Sveaskogs nettoomsättning för 2011 uppgift till 6 724 miljoner kronor (6 951). Minskningen beror i allt väsentligt på lägre försäljningsvolymer. Även priserna har sjunkit och varit genomsnittligt lägre än föregående år. Sveaskogs operativa rörelseresultat under 2011 uppgick till 1 085 miljoner kronor (1 280).

– Sveaskogs försäljning av försäljning av skogsråvara minskade med cirka sex procent under året jämfört med 2010. Det operativa rörelseresultatet påverkades av både lägre leveranser och högre produktionskostnader som följd av en ändrad sortimentsmix med lägre andel sågtimmer och högre andel massaved och biobränsle, säger Sveaskogs vd P-O Wedin.