ANNONS

En ny rapport nyligen utgiven av Goodyear Dunlop visar att en av sju europeiska åkerier, trots ansträngningar för att minska bränsleförbrukningen, spår att de kommer att få lägga ned verksamheten inom åtta år om inte drastiska insatser görs inom detta område. På en åkerikonferens i Bryssel i slutet av januari framförde Goodyear Dunlop flera rekommendationer för att hjälpa den kommersiella vägtransportsektorn att förbättra sin bränsleeffektivitet.

Ett fordons bränsleförbrukning har en direkt påverkan på dess koldioxidutsläpp. Goodyear Dunlops rapport Road to 2020 visar att en tredjedel (30 procent) av Europas åkerier inte har en färdig plan för att kunna uppfylla kraven i den väntade Europatäckande koldioxidlagstiftningen. I sin senaste vitbok om transport gav Europeiska kommissionen åkerierna tydliga indikationer om att ytterligare lagstiftning och beskattning av bränsle och koldioxidutsläpp kommer att införas under det kommande decenniet.

Baserat på resultaten uppmanar Goodyear Dunlop policymakare att beakta följande rekommendationer för att hjälpa den kommersiella vägtransportsektorn att minska utsläppen och öka effektiviteten:
– Gör system för övervakning av luftryck i däcken obligatoriskt för alla nya tunga fordon.
– Investera i bättre teknik för övervakning av lufttryck i tunga fordon.
– Erbjud premier till åkerier som investerar i aerodynamiska förbättringar eller köper däck som är A-, B- eller C-klassade i EU:s nya däckmärkning, både när det gäller rullmotstånd och våtgrepp.
– Justera EU:s regler för tunga fordons vikt och höjd för att öka effektiviteten.

 Den här rapporten presenterades nyligen på Goodyear Dunlops åkerikonferens Driving fuel efficiency in Europe’s road freight transport.
Hela rapporten kan läsas här.