ANNONS

2011 blev ett rekordår för de nya ägarna i HSP Gripen. De tidigare rekordnivåerna från 2007 raderades ut i såväl omsättning som i antal levererade gripare.
Under året har även en maskininvestering om 11Mkr verkställts och driftsatts. En helt ny CNC-park för skärande bearbetning togs i drift under senare delen av 2011 och skapar förutsättningar att fördubblad produktion.
–En absolut nödvändighet, vi har under flertalet år levt med kapacitetsbegränsningar och tvingats tacka nej till order. Med årets investering har vi tryggat för framtida efterfrågeökningar, säger vd Tomas Jonsson vid HSP Gripen och fortsätter;

– Åtminstone de kommande tre åren, sen är det inte otroligt att företaget slår i taket igen om ökningen fortsätter i samma takt som under 2010-2011. Då återstår bara att bygga en ny verkstad, optimerad för griptillverkning men förberedd även för annan tillverkning.

Även organisationen stärks upp i och med expansionen och tre nyanställningar har redan skett under 2012. I försäljningsledet ansluter Fredrik Bergström som närmast kommer från en tjänst som affärsområdesansvarig för Söderhamn Erikssons tyska eftermarknadsbolag där han jobbat under 10 år. Fredrik kommer nu succesivt ta över försäljningsansvaret från marknadschefen som kommer att fokusera på fortsatt expansion och nya marknader.
Elizabeth González Contreras projektanställts som marknadskoordinator och kommer parallellt med sin utbildning på Exportstiftelsen ITM World Wide Foundation genomföra marknadsanalyser åt företaget som ska ligga till grund etablering på nya fjärran marknader.
Till svetsavdelningen har en ny robotoperatör anställts där en ny större robot driftsatts och även där fördubblas kapaciteten.
Produktionen går för fullt och ingen avmattning i konjunkturen är ännu i sikte för
företaget som planerar att öka omsättning med ytterligare 15 procent under 2012. Vår tillväxt
ska ske genom att stärka nuvarande kundrelationer men också genom att nå ut till nya
marknader och nya kunder.