Forskare har tagit fram ett nytt material som kan omvandla bensin direkt till diesel. Materialet som är ett aluminosilikat kallas ITQ-39. Det tillhör klassen zeoliter som är ett samlingsnamn för en grupp naturliga och syntetiska material med en öppen kristallstruktur. Materialet har genom sin porösa struktur egenskaper för att omvandla bensin direkt till diesel.

Spanska forskare har tagit fram materialet och dess atomstruktur har bestämt av forskare vid Stockholms universitet.
Processen att omforma bensin till diesel har blivit allt viktigare när efterfrågan på diesel ökar.
– Materialet har testats i labbet i Valencia och det visade sig att det är väldigt bra. Det har en bättre förmåga att omvandla bensin till diesel än de katalysatorer som finns i dag, säger professor Xiaodong Zou, som har lett forskargruppen i Stockholm.

ITQ-39 har en porös struktur som gör att små molekyler kan åka genom det. På vägen reagerar molekylerna med andra molekyler och kan bilda en önskad produkt.