ANNONS

Stora Enso planerar nedskärningar på flera håll i Europa. I Sverige riskerar 130 personer att bli av med sina jobb vid bruken i Hylte, Skoghall, Skutskär, Fors och Kvarnsveden.
Stora Enso vill göra den lokala underhållsverksamheten smidigare vid de svenska bruken, som i dag sysselsätter cirka 800 personer.
De planerade nedskärningarna väntas minska koncernens årliga kostnader med cirka 21 miljoner euro från och med slutet av 2012. Åtgärderna är enligt Stora Enso nödvändiga för att effektivisera produktionen och behålla konkurresnkraften.

Slutliga beslut fattas först efter att lokala mbl-förhandlingar har avslutats. Stora Enso kommer också att försöka hjälpa de medarbetare som eventuellt påverkas så att de kan hitta ny sysselsättning. Koncernen flaggar även för omstruktureringar inom journalpapper, vilket kan leda till personalminskningar med upp till 110 personer i Frankrike, Finland och Tyskland.

Nedskärningarna ska minska kostnaderna med cirka 48 miljoner euro.
Planerna aviseras samtidigt som Stora Enso redovisar en vinst före skatt på 110 miljoner euro, motsvarande cirka 975 miljoner kronor, för fjärde kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 364 miljoner euro motsvarande period 2010.

För helåret 2011 blir resultatet 421 miljoner euro, att jämföra med 885 miljoner 2010. Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 2,6 miljarder euro, vilket är ungefär på samma nivå som ett år tidigare.
Motsvarande siffra för helåret landar på 11 miljarder euro, att jämföra med 10,3 miljarder 2010.
Omsättningen och den operativa rörelsevinsten för första kvartalet 2012 förväntas bli i nivå med fjärde kvartalet 2011, enligt Stora Enso.