ANNONS

EU planerar att införa hållbarhetskriterier för skogsbränslen. Men förslaget leder till en onödigt krånglig byråkrati av en redan kontrollerad verksamhet, anser Sveaskog och får medhåll av regeringen.

Biobränslen spelar en avgörande roll för att nå EU:s klimatmål och för att minska beroendet av fossila bränslen. Ett detaljerat regelverk med hållbarhetskriterier finns redan för fasta biobränslen från jordbruket och biodrivmedel – och nu vill EU-kommissionen överföra regelverket till skogsbränslen.
– Initiativet från EU är förvisso lovvärt. Det är bra att utveckla gemensamma standarder på en global marknad och viktigt att gynna ansvarstagande producenter genom att förhindra handel i EU med skövlad regnskog och illegalt producerad råvara. Men biobränsle från svenskt skogsbruk har generellt sett inga problem att möta höga krav på hållbarhet, säger Roger Johansson, biobränslekoordinator på Sveaskog.

Roger Johansson framhåller att svensk lagstiftning och skogsbolagens certifiering redan säkrar att uttaget av biobränslet sker på ett uthålligt sätt. Till detta kommer EU:s nya timmerförordning om kontrollerad handel med skogsråvara, som ska garantera att inget är illegalt avverkat.
Även regeringen och landsbygdsminister Eskil Erlandsson är skeptisk till nya EU-regler.
– Min inställning är att EU så långt som möjligt ska hålla fingrarna borta från saker och ting som vi sköter bättre på den nationella nivån. Vi har bevisat för oss själva att den svenska modellen med enkel lagstiftning och ansvar fungerar, säger Eskil Erlandsson.

Han får medhåll av Svenska trädbränsleföreningen, som arbetar för miljöriktig användning av förnybara bränslen.  De nya reglerna kan ställa krav på att alla skogsägare upprättar en skogsbruksplan, något som mindre skogsägare oftast inte har.
– En skogsbruksplan ska vara skogsägarens instrument för att sköta sin skog, inte myndighetens instrument för att genomföra vissa lagkrav, säger Sven Hogfors, verkställande ledamot och sekreterare i Svenska trädbränsleföreningen.

EU-kommissionen väntas under våren komma med en rapport i ärendet. Sverige har nyligen tillsammans med sju andra skogsbrukande länder skrivit ett brev till kommissionen om att inte inkludera skog och skogsprodukter i större utsträckning än nödvändigt i den gemensamma politiken.
Landsbygdsministern ser gärna en export av den svenska modellen för hållbart skogsbruk till länder med liknande förhållanden.
– Undvik att försvåra för oss som har kommit långt. Vi kan istället bidra med kunskaper och erfarenheter, uppmanar Eskil Erlandsson.