ANNONS

Företagen Eddie Stobart och A.W. Jenkinson Forest Products har tecknat avtal med Scania i Storbritannien om upphandling av 1000 lastbilar. De upprepar därmed en beställning på 1000 bilar som gjordes 2010 och som var Scanias enskilt största order på den brittiska marknaden.
Leveranserna inleds i mars i år och avslutats i december 2013. Cirka 300 bilar kommer att levereras under 2012. Som vid den tidigare beställningen kommer de flesta fordonen att utgöras av dragbilar i Scanias R-serie, men även ett stort antal G-seriebilar.
− Avtalet återspeglar vår tillfredsställelse över den höga servicenivån i Scanias återförsäljarnätverk. Scanias fokus på ständig utveckling gör att Eddie Stobart fortsatt kan erbjuda sina kunder hållbara transporter och en hög servicenivå, säger
William Stobart, som är ansvarig för bolagets verksamhet.

A.W. Jenkinson Forest Products och dess dotterbolag hanterar årligen över 2 miljoner ton bioavfall som samlas upp från avverkningsplatser, sågverk och massaindustrier runt om i Storbritannien. Företaget är landets största leverantör av flis och barkprodukter.
Scania (Great Britain) Ltd är ledande leverantör av lastbilar och bussar samt industri- och marinmotorer på den brittiska marknaden. Företaget tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som stöttar kunderna i deras dagliga drift av fordonen. Under 2011 uppgick Scanias marknadsandel i Storbritannien till 14 procent för lastbilar och 8,1 procent för bussar.