ANNONS

Stora Enso håller inte med Sveaskog om att groten blir bäst om den skotas ut direkt efter avverkning.
Sveaskog gick häromdagen ut med ett pressmeddelande där skogskoncernen hävdade att man under förra året lyckats öka grotens torrhalt och därmed energiinnehållet genom att skota den direkt.
Stora Enso har dock helt andra erfarenheter och hävdar tvärtom att det blir ett högre energiinnehåll i groten om den får ligga kvar och barra av på hygget.
Enligt Stora Enso är det bästa tillvägagångssättet att koncentrera groten i högar och sedan låta den torka på avverkningsplatsen för att så mycket barr som möjligt ska ramla av. Den skotas sedan under sommarhalvåret och lagras i väntan på leverans i vältor täckta med papp.