ANNONS

Skogsstyrelsen befarar omfattande insektshärjningar inom de skadade skogsområdena.
– Ett bekämpningsområde innebär att vi inför speciella regler för skogsbruket under en begränsad tid. Tillsammans med skogsbruket och markägarna måste vi fokusera på att få största möjliga effekt av de akuta åtgärderna för att begränsa skadornas omfattning, säger Göran Rune, chef på skogsavdelningen vid Skogsstyrelsen, i en kommentar.

Största skillnaden för skogsarbete inom bekämpningsområdet är att avverkat granvirke måste transporteras bort snabbare och att mindre volym skadad gran får lämnas kvar i skogen. Dessa strängare regler för det utökade bekämpningsområdet börjar gälla den 1 mars.

Samtidigt som det norra bekämpningsområdet ökas minskas det södra bekämpningsområdet som inrättades efter stormen Gudrun 2005.

De exakta gränserna för de södra och norra bekämpningsområdena för granbarkborre samt mer om vilka regler som gäller inom dem hittar du på Skogsstyrelsens webbsida.