ANNONS

Sveriges Åkeriföretag ser positivt på den rapport som presenterats idag från Trafikutskottets uppföljningsgrupp och som handlar om bättre tillsyn av lastbilstransporterna.

– Vi är glada att Trafikutskottet tagit till sig våra synpunkter, säger Johan Lindström VD Sveriges Åkeriföretag. Vi delar deras bedömningar på flera punkter och ser fram emot att dessa ligger till grund för kommande utvecklingsarbete i syfte att komma tillrätta med de accelererande problem som Svensk åkerinäring har att tackla.

Tillsynen av näringen och samordningen mellan tillsynsmyndigheterna har länge varit under all kritik, något som nu Trafikutskottet tydligt markerat.

Sveriges Åkeriföretag ser vidare mycket positivt på att åklagarmyndigheterna påbörjat ett arbete med att komma tillrätta med överträdelser av kör- och vilotider och otillåten cabotage och ser fram emot att bistå dem i detta arbete. Att förse polisen med bättre verktyg för att underlätta arbetet med tillsyn, tex klampning och EU harmoniserade bötesnivåer ser Sveriges Åkeriföretag som ett framsteg.

– Jag menar att man nu bevisat att man tar våra utmaningar när det gäller de marknadsstörningar som vi upplever på stort allvar och jag hoppas att rapporten kommer att ligga till grund för Trafikutskottets vidare arbete, säger Johan Lindström.