ANNONS

NCC Property Development har tecknat ett samarbetsavtal med Mölndals stad kring utveckling av Mölndals centrum. NCC kommer tillsammans med Mölndals stadatt arbeta fram ett detaljerat förslag till hur en ny och attraktiv stadskärna kan utvecklas.
NCC är ett av flera företag som har presenterat förslag till en ny stadskärna i Mölndals stad.
– Vi är stolta att vårt förslag valdes av Mölndals stad som det mest attraktiva och vi kommer nu att genomföra grundläggande undersökningar och analyser av hur Mölndals centrum kan utformas. NCC vill tillsammans med Mölndals stad utveckla ett centrum som är attraktivt för både boende och yrkesverksamma i området samt även för besökare, säger Manne Aronsson, regionchef NCC Property Development.
Samarbetsavtalet innebär att NCC har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag hur Mölndals centrum kan utvecklas. Uppdraget omfattar cirka 35 000 kvm handel och ungefär 30 000 kvm bostäder, kontor på taken till handelsbyggnaderna samt ett nytt parkeringsdäck över spårvägsslingan.
Visionen är att skapa en attraktiv stadskärna med intensivt stadsliv genom en ökad känsla av stad, en blandning av kontor, handel och bostäder samt utveckla de offentliga stadsrummen.